Cheaty do The Sims

Cheaty do The Sims 1

Při hře stiskněte najednou [Ctrl]+[Shift]+[C] a napište tyto cheaty

KLAPAUCIUS přidá 1 000 dolarů
WATER_TOOL udělá z vašeho domova "ostrov"
SET_HOUR # změní čas na 1 - 24
SET_SPEED # změna rychlosti hry od -1000 do +1000
INTERESTS zobrazí zájmy a osobnost všech Simů
AUTONOMY # změna samostatného myšlení Simů od 0 do 100
GROW_GRASS # růst trávy od 1 do 150
MAP_EDIT ON editace mapy zapnuta
MAP_EDIT OFF editace mapy vypnuta
ROUTE_BALLOONS ON zapne průvodce
ROUTE_BALLOONS OFF vypne průvodce
SWEEP ON zobrazí dluhy
SWEEP OFF vypne zobrazení dluhů
TILE_INFO ON zobrazí informace
TILE_INFO OFF vypne zobrazení informací
LOG_MASK nastavení masky
DRAW_ALL_FRAMES ON zapne vykreslování framů
DRAW_ALL_FRAMES OFF vypne vykreslování framů
HISTORY rodinná historie
EDIT_CHAR editace postavy
LOT_SIZE # změna dávek na #
VISITOR_CONTROL a můžete klávesnicí ovládat návštěvu
DRAW_FLOORABLE ON zapne síťovou podlahu
DRAW_FLOORABLE OFF vypne síťovou podlahu
DRAW_ROUTES ON zapne zobrazení cestu zvolené osoby
DRAW_ROUTES OFF vypne zobrazení cestu zvolené osoby
PREPARE_LOT kontrola a oprava vyžadující mnoho předmětů
PREVIEW_ANIMS ON zapne ukázkové animace
PREVIEW_ANIMS OFF vypne ukázkové animace
ROTATION (0-3) volba jiné kamery
HOUSE # nahraje dům #

Cheaty do The Sims 2

Kaching Přidá 1 000 simolenů
Motherlode Přidá 50 000 somlenů
MoveObjects (on/off) Můžete pohybovat s objekty, u kterých to jinak není možné
Aging (on/off) Zapne/vypne stárnutí Simů
StretchSkeleton (číslo) Velikost Sima (2.0 dvojitá velikost,0.5 poloviční velikost)
intProp maxNumOfVisitingSims (číslo) Počet Simů, které si můžete pozvat na oslavu
boolProp snapObjectsToGrid (true/false) Objekty je možné umístit mimo ukotvenou síť
boolProp constrainFloorElevation (true/false) Zvedne/sníží zem i s objekty nebo stavbou
boolProp simShadowa (true/false) Zapne/vypne stíny simů
intProp censorGridSize (0-8) 0=úplné odstranění cenzurních čtverečků
faceBlendLimits (on/off) Při vytváření potomka v CAS neplatí dědičnost
boolProp constrainFloorElevation (tru/false) Můžete manipulovat i s obsazeným či zastavěným terénem
Autopatch (on/off) Můžete manipulovat i s obsazeným či zastavěným terénem
Exit Zavře cheatovací řádek

Cheaty do The Sims 3

připravujeme